Utdanning

 

Ortoptisten har spesialutdannelse på høyskole- eller universitetsnivå. Det finnes ikke ortoptisk utdanning i Norge. Eneste skandinavisk utdanning er i Stockholm (Sverige) ved Karolinske Instituttet. Norske yrkesaktive ortoptister er utdannet i utlandet, blant annet i Tyskland, Sverige, Stor Britannia, Sveitz eller Nederland.

 

Du kan finne mer informasjon om utdanning på: www.euro-orthoptics.com eller landets ortoptisk nettsiden (se på linker). Du kan også sende mail til post@ortoptist.no.

 

 

Sentralt i alle utdannelsen er:

 

1) prinsipper Ortoptikk

 

2) undersøkelse metodikk og behandlingsprinsipper om skjeling, samsynsproblemer og nedsatt syn (amblyopi)

 

3) anatomi og fysiologi av kroppen, hals og hode

 

4) (barn)oftalmologi

 

5) nevrologi, prinsipper av øyemuskulatur