Om oss

 

I dag er vi 37 autoriserte og registrerte ortoptister i Norge som jobber privat eller på sykehus i tett samarbeid med øyelegene. Ordet ortoptist kommer fra Gresk og er satt sammen av "Ortho" (rett) og "Opsis" (å se), dvs "rett syn".

 

Hva gjør en ortoptist?

 

En ortoptist undersøker, diagnostiserer og behandler skjeling, dobbeltsyn og samsynsproblemer. Vi behandler pasienter i alle aldersgrupper; fra de nyfødte til eldre. Behandling hos barn kan kreve tett oppfølging for en lang periode.

 

Ortoptisten samarbeider tverfaglig med annet helsepersonell; øyeleger, optiker, synspedagoger, helsesøstre, nevrologer, barneleger og PPT. Ortoptisten er autorisert helsepersonell og er utdannet på høyeskole- eller universitetsnivå.